ROK i køkkenet til de skarpe knive i HPE skuffen
Tilmeld dig i dag!

Vilkår og Regler

Når du registrerer en sag på HPE Servere med MS ROK licenser, får du både en lodseddel1 til nærmere beskrevet køkkenudstyr OG et antal point i ALSO Masterchef konkurrencen – afhængig af hvilken konfiguration, der er i den pågældende case. Der vil ligeledes kunne tjenes point ved deltagelse i vidensudvikling, salgstræning m.v. efter nærmere beskrivelse.

Deltagelse forudsætter tilmelding, og at deltagelse sker med salgsledelsens accept. Alle registrerede sager i konkurrencen skal claimes ved oplysning om aktuel bundle, slutkundenavn og fakturanummer fra ALSO. Dette udløser lodseddel samt et antal point i masterchefkonkurrencen, som afholdes i København og Århus på 2 datoer i juni. Det er de 8 deltagere, i henholdsvis København og Århus, med højest antal optjente point i perioden 1. marts til 1. juni 2017, der er sikret en plads på ét af masterchef kurserne. Top 8 vil fremgå af kampagnesiden fra medio marts. ALSO forbeholder sig ret til stikprøvekontrol af de indberettede oplysninger.

Vundne præmier i konkurrencen sendes til firmaet, hvor vindende deltager er ansat. Hvis man ønsker at deltage som team, krydses dette af ved tilmeldingen.

Denne kampagne kan ikke kombineres med andre kampagner i ALSO regi.

1Ved lodseddel forstås skrabelod, online spillemaskine, lotteriseddel eller lign. Vil være specificeret ved hver aktivitet.